Weights and dumbbells

DUMBBELL WEIGHT CB11002KX
..
360,000VNĐ
DUMBBELL PL008
..
740,000VNĐ
Dumbbell Weight NT315 (5kg/2 pieces)
..
970,000VNĐ
KETTLEBELL PL011
..
400,000VNĐ
DUMBBELL WEIGHT CB12003NM
..
1,450,000VNĐ
DUMBBELL WEIGHT CB12003NS
..
1,400,000VNĐ
WEIGHT PLATE CB12002NS-BR20
..
2,070,000VNĐ
BARBELL CB16001NS-BR (100 KG)
..
6,800,000VNĐ
BARBELL CB16001NS-BR30
..
2,200,000VNĐ
BARBELL CB16003AX-XX30
..
7,400,000VNĐ
LEVER DUMBBELL PL010 (50kg)
..
3,900,000VNĐ
WEIGHT PLATE (MULTIPLE WEIGHTS)
..
100,000VNĐ
HAND WEIGHT CB14005-2 (CHROME PLATED)
..
570,000VNĐ
DUMBBELL WEIGHT 10KG/BỘ NT341A
..
600,000VNĐ
DUMBBELL WEIGHT NT158
..
90,000VNĐ
DUMBBELL WEIGHT 20KG/SET NT303
..
1,600,000VNĐ
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Hàng Việt Nam chất lượng cao Hàng Việt Nam chất lượng cao